PROFESSOR STEPHEN ALLEN TALAR OM THE SWANSEA BABY TRIAL

Professor Stephen Allen talar om Lab4 kliniska prövningar som gjorts i förhållande till barn och eksem.

DR NIGEL PLUMMER TALAR OM THE SWANSEA BABY TRIAL

Dr Nigel Plummer talar om Lab4 kliniska prövningar som gjorts i förhållande till barn och eksem.

PROVEN PROBIOTICS OCH EKSEM

Kort översikt över ProVen Probiotika och Swansea baby Study med kommentarer från Dr Nigel Plummer & Professor Stephen Allen.

MAMMOR DISKUTERAR PROVEN PROBIOTICS FÖR BARN & GRAVIDITET

Grupp mödrar diskutera att använda ProVen Probiotika under graviditeten och för att minska fall av allergi i sina spädbarn och barn.