Frågor & Svar

Vad är goda mjölksyrebakterier?

Goda mjölksyrebakterier, även kallat probiotika, är levande mikrobiella livsmedelsingredienser som har en positiv inverkan på hälsan när de tas i rätt mängd. Sambandet är inte helt klarlagt, men forskning visar att goda bakterier spelar en viktig roll för att förbättra matsmältning och tarmhälsa samt bidra till att reglera och stimulera immunsystemet.

Måste mjölksyrebakterier förvaras i kylskåp?

Det stämmer för många produkter på marknaden, men ProVens produkter är speciellt framtagna för att vara stabila vid rumstemperatur i över 12 månader och ändå leverera de angivna nivåerna av nyttiga bakterier. Det går alltså bra att förvara ProVens produkter i normal rumstemperatur. Man kan givetvis förvara ProVen i kylskåp ändå, och vistas man i tropiskt klimat så är det en god idé som garanti för att nivåerna ska bibehållas.

Kan man ta för mycket goda mjölksyrebakterier?

Nej, det är det nästan omöjligt att överdosera probiotika. Vi har alla miljarder (vissa beräkningar säger biljoner) goda bakterier i vår kropp och dessa byts ständigt ut. Proven Probiotics som innehåller Lab4 stammar av goda bakterier kan hjälpa den här ersättningsprocessen och stödja en balanserad mikroflora. Mycket stora mängder probiotika kan eventuellt öka tarmtömningens frekvens.  

Varför är det viktigt att ta ProVen Probiotics med mat?

När magen är tom är miljön normalt mycket sur och det kan skada bakterierna. När magsäcken innehåller mat är miljön mer basisk och de goda mjölksyrebakterierna kan passera genom magen till tarmarna där de behövs för att stödja en balanserad mikroflora.

Varför behöver vi ta goda mjölksyrebakterier i form av tillskott?

Komplettering med probiotiska bakterier kan bidra till att återställa och sedan bibehålla den gynnsamma mikroflorans balans och därmed minska symtom som tex uppblåsthet. Det finns ett antal särskilda skäl att komplettera med goda mjölksyrebakterier, tex; perioder av hög stress som kan påverka balansen i mikrofloran, vid matsmältningsbesvär, vid turistdiarré och när vi har tagit antibiotika, som ofta dödar även den goda floran. 

Behöver vi ta goda mjölksyrebakterier varje dag?

Det finns allt fler bevis för att ett dagligt tillskott av probiotika hjälper till att förbättra både tarmhälsa och immunförsvar. Tidigare generationer hade ett högre naturligt intag av goda bakterier via kosten, till exempel användes jäsning för att konservera livsmedel och dessa jästa grönsaker och mejeriprodukter innehöll höga halter av goda bakterier. Konsumtionen av fermenterade livsmedel är betydligt mindre nuförtiden när vi har kyl och frys för att hålla maten färsk. Därför kan det vara till stor hjälp att ta tillskott.

Kan goda mjölksyrebakterier bidra till att bekämpa allergier?

Banbrytande kliniska studier, som publicerats i Journal of Allergy and Clinical Immunology 2012, visar att komplement med goda mjölksyrebakterier kan avsevärt minska risken för allergi hos barn. I den stora Swansea studien tog mödrar Lab4- probiotika under den senare delen av sin graviditet, och denna gavs även dagligen till barnen under de första 6 månaderna. I den grupp där mödrar och barn fått tillskott av Lab4-probiotika hade barnen halverad risk att drabbas av allergier upp till två års ålder. Anmärkningsvärt är att även risken för atopisk eksem sjönk med 50%, vilket i sin tur signifikant kan minska risken för astma och bihåleinflammation hos äldre barn och vuxna.
Målet med Swanseastudien var att bekräfta att tillskott av goda bakterier som ges tidigt i livet kan förhindra att allergi bryter ut. Sambandet var särskilt tydligt när man gav probiotika till nyfödda, vilket visade sig ge goda resultat ända upp till två års ålder. Andra studier har visat att tillskott av probiotika kan hjälpa när man ger det till äldre barn som redan har allergi.

Vad är Lab4?

Lab4 är namnet på de bakteriestammar som utvecklats av Cultech Ltd, ett nutraceutical- och biovetenskapföretag baserat i södra Wales. Cultech Ltd producerar kosttillskott såsom multivitaminer och omega-3 produkter för stora varumärken, och har även sedan mer än 20 år specialiserat sig på utveckling och klinisk prövning av de mest effektiva probiotiska stammarna.

Det finns två grupper av Lab4 bakterier - Lab4 för vuxna och Lab4b för gravida, spädbarn och barn upp till fyra år. Båda grupperna av bakterier har stöd av oberoende forskning som bevisar dess hälsofördelar.

Lab4-gruppen innehåller: Lactobacillus acidophilus - stam 1, Lactobacillus acidophilus - stam 2, Bifidobacterium animalis subsp. lactis och Bifidobacterium bifidum.

Lab4b-gruppen innehåller: Lactobacillus salivarius; Lactobacillus paracasei, Bifidobacterium animalis subs. lactis och Bifidobacterium bifidum.

Var kan jag få tag på Lab4?

Hos ProVen Probiotics hittar man den unika Lab4 blandning av probiotika. Provens sortiment består av en rad kosttillskott som utvecklats med olika sammansättningar för att passa alla åldrar och livsstilar från graviditet till 50+.

Vad är det som gör ProVens probiotika annorlunda?

ProVen Probiotics innehåller de unika Lab4 stammarna. Det är en av mycket få probiotiska kulturer, som har studerats intensivt under de senaste 15 åren för att visa dess hälsofördelar från allergiprevention hos spädbarn till minskning av alla symtom (uppkördhet, smärta, obehag) hos personer som lider av colon irritabile (IBS).

Studier på Addenbrooke sjukhuset i Cambridge har visat att ProVens Lab4 kan minska nivåerna av "dåliga bakterier" efter antibiotikabehandling, och även minska förekomsten av diarré orsakad av "the superbug" Clostridium difficile.

Större delen av ProVens sortiment använder exakt samma produkt som har använts i ovanstående medicinska studier. Dessutom har Cultech forskare identifierat en metod för att kombinera probiotiska stammar med andra näringsämnen, såsom vitaminer och andra immunhöjande ingredienser, detta utan att destabilisera Lab4 bakterierna.

Hur fungerar yoghurt och yoghurtdrycker?

Det är relativt vanligt med tillskott av vänliga bakterier i livsmedel såsom yoghurt och yoghurtdrycker, mjölk, ost och numer även i spannmål. Effekten av dessa tillskott beror på vilka stammar det är och antalet bakterier. Det kan vara bra att kontrollera den bevisning som stöder dessa produkter och de bakteriestammar som de innehåller.

När börjar man känna av fördelarna med ProVen Probiotics?

Detta är mycket individuellt. Från våra kliniska studier med Lab4-probiotika fann vi att många IBS drabbade fann lättnad inom två veckor. På samma sätt med Clostridium difficile studien som visade att effekten var uppenbar inom 2-3 veckor. Den senaste kliniska studien var bland nyfödda barn och är därför förebyggande, men resultaten visade att effekten var etablerad under den sexmånaders-period efter förlossningen som tillskotten gavs. 

Vilka kriterier ska uppfyllas för mjölksyrebakterier av hög kvalité?

Enligt Europeiska riktlinjer som antogs 2004, finns ett antal kriterier som bör vara uppfyllda för att säkerställa god kvalité:

  • Produkten ska ha kliniskt dokumenterade hälsofördelar som visas i vetenskapliga studier (randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studier).
  • Produkten ska innehålla levenade bakterier i tillräckligt stor mängd, och majoriteten ska klara passagen genom magsyra, gallsyror och matsmältningsenzymer under transit tiden i magen så att de når tarmen i aktivt skick.
  • Produkten ska vara tydligt märkt, inklusive angivelse av: familj (t.ex.. Lactobacillus), stam (t.ex. acidophilus Cul -21) och mängd (t ex 10 miljarder).
  • Stammarna ska vara tydligt definierade med hjälp av modern biologisk detektionsmetod.
  • Produkten ska var stabil, och garantera mängden probiotika per utgångsdatum.

ProVens probiotika som innehåller Lab4-stammar uppfyller alla dessa kriterier.

Är probiotikan i ProVen Probiotics naturlig?

Ja, de goda mjölksyrebakterier som används i alla ProVen Probiotics produkter är naturliga och odlas fram.

Hur många olika goda mjölksyrebakterier finns det?

Det finns många olika stammar av goda bakterier som förekommer naturligt hos människan, stammarna har olika egenskaper.

De stammar som används i sammansättningen av Lab4 för ProVen har valts ut särskilt för att de har de bästa forskningsunderlagen och att de tillsammans ger en synergieffekt som inte kan uppnås från en enskild stam. Till exempel, Lactobacillus acidophilus är mer aktiv i tunntarmen (duodenum, jejunum and ileum), medan Bifidobacteria är mer aktiv i tjocktarmen(caecum and colon).

Vem kan använda ProVen Probiotics?

Eftersom goda bakterier stödjer tarm-, immun- och allmänhälsa så kan i princip alla använda probiotika.

Mer specifikt bör man överväga att ta probiotika om man nyligen genomgått en antibiotikakur eller om man har någon typ av problem, från mild uppblåsthet till inflammatorisk tarmsjukdom.

Andra kategorier som kan dra stor nytta av probiotika är; nyfödda, de som reser utomlands, personer med hög stressnivå och äldre personer med nedsatt matsmältning.

Vad är det för skillnad på probiotika och prebiotika?

Probiotika och prebiotika är helt olika saker. Prebiotika är en typ av fiber som inte kan brytas ner i matsmältningssystemet, men som hjälper de goda bakterierna att hålla sig vid liv. Prebiotika finns i vissa livsmedel såsom bananer, kronärtskocka, sparris, lök och purjolök. Några av produkterna i den ProVen Probiotics innehåller även prebiotika i kombination med probiotika för bästa effekt.